اطلاعیه شماره 5: ارسال چکیده مقالات پوستر
1399/09/05

اطلاعیه شماره 5 دبیرخانه همایش

 

با نام و یاد پروردگار متعال، پیرو اطلاعیه شماره 3 به منظور تهیه قالب ارائه پوستر در فضای مجازی همایش، به آگاهی فرهیختگان گرامی میرساند روز 15 آذرماه واپسین موعد دریافت فایل های آماده شده برای نمایش در فضای مجازی همایش است. در همین راستا به منظور چاپ چکیده مقالات پوستر در مجموعه مقالات و کتاب چاپی همایش، انتظار میرود چکیده ای در حد 300 کلمه با توجه به ساختار ذیل تهیه شود:

الف) مقالات بهره مند از روش کمی و روش کیفی شامل:

هدف- روش- یافته ها- نتیجه گیری- اصالت/ارزش و کلید واژه ها

 

ب) مقالات توصیفی و مبنایی شامل:

مقدمه و زمینه- بیان توصیفی موضوع-نتیجه گیری-اصالت/ارزش- کلیدواژه ها

 

لازم به یادآوری است فونتهای چکیده و نشانه گذاری دقیقا باید طبق "فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی" نهاد کتابخانه های عمومی کشور باشد.

واپسین موعد تحویل چکیده های پوستر برای کتاب همایش 20 آذر ماه 1399 است.