اعلام نتایج پویش کتابخانه اجتماعی من
1399/09/05

با نام و یاد پرودرگار متعال، پیرو اطلاعیه های مربوط به پویش کتابخانه اجتماعی من، در پیرامون همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی و دریافت آثار تصویری کتابداران و دوستداران موضوعات کتابخانه و کتابداری، اعضای کمیته علمی با ملاحظه آثار مربوطه چهار مستند ذیل را قابل تقدیر تشخیص داد. هیات داوران گمان دارد که توان سازندگان این گونه آثار بیش از این بوده و نیاز به دقت، ممارست و ظرفیت در تبلیغ و آگاهی رسانی خدمات کتابخانه های عمومی احساس میشود:

اسامی برگزیدگان به ترتیب نام خانوادگی صاحب اثر:

1- سرکار خانم منیژه احمدی (کتابخانه عمومی شهید مطهری فولادشهر استان اصفهان)

2- سرکار خانم مریم کشوری و فائزه مرادی (کتابخانه عمومی 17 شهریور خرم آباد استان لرستان)

3- سرکار خانم رخساره محمدی (کتابخانه عمومی الزهرا)

4- جناب آقای محمدحسن احساندوست (کتابخانه مرکزی استان خوزستان)