نشست پیش همایش- همدان- شهریور 98
1398/06/16

نخستین نشست پیش همایش در همدان برگزار گردید.

این نشست با همکاری انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی و اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان برگزار گردید و به بررسی محور کتابخانه های عمومی و توسعه اقتصادی پرداخت.

علاقه مندان میتوانند متن کامل خبر نشست و یادداشت نشست ژورنال کلاب را در سایت انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی دنبال نمایند.