اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه همایش
1399/08/24

 

بسمه تعالی

با نام و یاد پروردگار متعال، پیرو اعلام عنوان مقاله های شفاهی و چاپی مورد پذیرش، فایل نمونۀ تهیه پاورپوینت برای نویسندگان مسئول، جهت ارائه در روز برگزاری همایش در بخش فایلهای سایت ضمیمه شده است. 

در تداوم فرم تهیه چکیده مقالات پوستر در فضای مجازیِ همایش در همان بخش فایلهای سایت قابل مشاهده است.

بدیهی است تهیه پاورپوینت برای مقالات چاپی به دلیل عدم آمادگی احتمالی نویسندگان مقالات شفاهی در زمان برگزاری همایش بوده که به ترتیب اولویت جایگزین سخنرانان مزبور شده و فرم تهیه چکیده مقالات پوستر برای چاپ در مجموعه مقالات همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

دکتر احمد شعبانی

دبیر علمی همایش