دومین پاتوق مجازی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با موضوع کتابخانه های عمومی و پایداری محیط زیست برگزار شد
1399/05/07

دومین پاتوق مجازی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران 1مرداد ماه 1399 ساعت 21 در بستر مجازی اسکای روم برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر منصور کوهی رستمی به عنوان دبیر نشست، دکتر شهناز خادمی زاده به عنوان مهمان ویژه نشست، دکتر زهره چراغی و خانم پردیس زعفران زاده به عنوان ارائه دهندگان نشست برگزار گردید به بررسی نقش کتابخانه های عمومی در پایداری محیط زیست پرداخته شد.

در بررسی مقاله اول با عنوان پایداری زیست محیطی و کتابخانه­های عمومی: مطالعه کتابخانه های عمومی کشور پرتغال توسط خانم چراغی، هدف اصلی پژوهش ایجاد یک خط فکری برای تحقق اهدافی که برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل و ایفلا ترسیم شده بود. به اعتقاد نویسنده، پژوهش های مرتبط با کتابخانه های سبز در سرتاسر دنیا یک رشد فزاینده در تعداد کتابخانه هایی که معیارهای توسعه پایدار را در فرایندها و برنامه های مدیریتی خود به کار میبرند نشان میدهد. امروزه انجمن های حرفه ای در سرتاسر جهان در حال شکل گیری مناظرات و تعاملات با موضوع پایداری محیطی هستند. این پژوهش آموزش کتابداران و مدیران را در حوزه "پایداری زیست محیطی و نقش کتابخانه های عمومی" و اجرای استانداردها و دستورالعملهای مربوط به پایداری محیط زیست و اجرای صحیح رویه های پایدار در کنار ارتقای خدمات را نقطه شروعی برای همه کتابخانه ها در این زمینه دانست. این مقاله مسئولیت حفظ پایداری محیط زیستی را در درون کتابخانه ها می کاود و معتقد است توجه به پایداری محیط زیست توسط کتابخانه ها نه تنها در بعد فرهنگی خدمات نمود می یابد بلکه موجب ارتقای خود کتابخانه ها نیز خواهد شد.

در ادامه خانم زعفران زاده دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، در بررسی مقاله ای با عنوان پایداری محیط زیست و کتابخانه ها: تسهیل آگاهی کاربر که بر نقش خدمات کتابخانه های عمومی در زمینه تسهیل آگاهی کاربر در زمینه پایداری محیط زیست تاکید داشت. که شامل برنامه های آموزشی، خدمات و منابع مرتبط با پایداری محیط زیست در کتابخانه ها بود.

در بخش دیگری از برنامه خانم دکتر شهناز خادمی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسی نقش کتابخانه های عمومی در توسعه پایدار پرداخت. ایشان پس از بررسی مفهوم توسعه پایدار به اصول هفده گانه سازمان ملل در این زمینه و نقش کتابخانه های عمومی در اجرای هر کدام از این اصول پرداختند در نهایت با معرفی کتابخانه سبز و مثالهایی از این کتابخانه بحث خود را خاتمه دادند. دکتر خادمی زاده بیان کردند توسعه پایدار مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمد. این مفهوم تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه جانبه و متوازن را رقم بزند. فدراسیون بین اللملی انجمن ها و موسسات کتابداری (ایفلا) معتقد است که اهداف هفده گانه توسعه پایدار تشکینل دهنده استخوان بندی فعالیتهای کتابخانه های عمومی است که مهمترین آنها اهداف چهار و شانزده (آموزش با کیفیت جامعه پایدار و صلح آمیز است) که 1) بر دسترسی به آموزش و پرورش، اطلاعات و افراد از جمله آنهایی که با ریسک حذف از اجتماع قرار دارند و 2) ارتقای سیاستها برای توسعه پابدار تاکید دارد. کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از قوی ترین پایگاههای اجتماعی می توانند اثرات طولانی مدت و پایداری برای تحقق این مساله بر جوامع و اذهان عمومی خصوصاً نسل آینده داشته باشند.

تعدادی از کتابداران، دانشجویان، اعضای هیات علمی و اعضای هیات مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران در این نشست حضور داشتند. که پس از ارائه مقالات و سخنان تکمیلی خانم دکتر خادمی زاده، دکتر حسن زاده رئیس انجمن ضمن تشکر از ارائه نظرات پیشنهاد تشکیل کارگروه کتابخانه های سبز را در انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران مطرح نمود.

«پاتوق مقاله‌خوانی» سلسله نشست‌های علمی مقاله‌ محور است که با تشکیل حلقه‌هایی از علاقمندان و متخصصان کتابخانه‌های عمومی و مرور انتقادی مقالات در جهت شناسایی، معرفی مشکلات کتابخانه‌های عمومی و ارائه راهکار برای برون‌رفت از مشکلات، برگزار می‌شود. از آنجا که با شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری نشست به صورت حضوری وجود ندارد و به علت فراهم آوری امکان حضور علاقه مندان سراسر کشور، این نشستها به صورت مجازی در حال برگزاری است.