برگزاری پاتوق مقاله خوانی کرمان
1398/12/16

مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی در قبال اقشار آسیب‌پذیر جامعه

دومین پاتوق مقاله خوانی با محوریت مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی در قبال اقشار آسیب پذیر اجتماعی در کرمان برگزار شد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران مراجعه نمایند.