چهارمین نشست ژورنال کلاب همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی
1398/10/24

چهارمین نشست ژورنال کلاب همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی

چهارمین جلسه از باشگاه‌های مقاله خوانی در راستای همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
در این جلسه از باشگاه‌های مقاله خوانی کشور که به میزبانی استان قزوین و با حضور محمد حسن زاده رئیس انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران، احمد شعبانی نائب رئیس، روح الله منوچهری، عاطفه زارعی، منصور کوهی رستمی و محمدرضا شکاری از اعضای هیئت مدیره انجمن علمی کتابخانه‌های عمومی کشور و فاطمه محمد بیگی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین برگزار شد به مطالعه، بررسی و تحلیل مقاله « نقش کتابخانه های عمومی در توسعه اعتماد و سرمایه اجتماعی» پرداخته شد.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران مراجعه نمایید.